KZEiR SW AŚ Wejherowo

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

Koło Terenowe przy Areszcie Śledczym w Wejherowie

O nas


  Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej zwany dalej „Związkiem” jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz inne osoby o których mowa w art. 10. Związek reprezentuje swoich członków w szczególności poprzez:
  1. Obronę ich interesów materialnych, socjalnych, realizowanie potrzeb kulturalnych – zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.
  2. Zapewnienie przestrzegania praw członków Związku wynikających z przepisów prawa.
  3. Reprezentowanie członków Związku wobec władz – w tym współudział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych mających wpływ na sytuację środowiska.
  4. Podejmowanie działań na rzecz koleżeńskiej solidarności i udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Wszystkie zasady i zakres działania Związku określa statut, którego treść znajdziecie Państwo na stronie internetowej – link w zakładce „Linki”. Statut został przyjęty w Sulejowie 15 maja 2008 roku.
  W tych ramach działa też nasze Koło Terenowe. Obecny skład władz Koła na kadencję 2014 – 2018 został wybrany na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 10 października 2014 roku. Zarząd Koła spotyka się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, z wyjątkiem miesięcy letnich oraz zawsze wtedy kiedy wymaga tego potrzeba chwili. Ponadto można się z nami kontaktować poprzez wskazany adres e-mail, bądź drogą korespondencyjną, na adres Aresztu Śledczego w Wejherowie. Wszystkie spotkania, dzięki uprzejmości dyrekcji jednostki, odbywają się również w budynku Aresztu, gdzie mamy swoje pomieszczenie.
  Jesteśmy dumni, że pełniliśmy służbę w naszej formacji i, jak większość naszych członków, w tutejszej jednostce. Dlatego jako Koło uczestniczymy też w pracach Stowarzyszenia PRIMUM LEX, działającego przy Areszcie Śledczym w Wejherowie. Jako Związek wchodzimy też w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
  Na stronie internetowej znajdziecie Państwo informację o działaniach władz Koła oraz szereg informacji, które mogą się okazać pomocne w życiu codziennym każdego emeryta czy rencisty, dlatego zapraszamy do jej odwiedzania. Liczymy również na to, że będzie ona źródłem informacji dla wszystkich sympatyków Związku, również tych niekoniecznie związanych zawodowo ze Służbą Więzienną.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy
Zarząd Koła Terenowego KZEiR SW w Wejherowie