Adres do korespondencji
Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów
i Rencistów Służby Więziennej w Wejherowie

Areszt Śledczy Wejherowo
ul. Sobieskiego 302
84-200 Wejherowo

tel. (58) 778 79 03
fax. (58) 778 79 04


Adres e-mail
emeryci.aswejherowo@gmail.com