Skład Zarządu Koła Terenowego KZEiR SW w Wejherowie
  1. Urszula Figlarek - Przewodnicząca
  2. Stanisław Baranowski - Członek
  3. Małgorzata Hilla - Członkini

Komisja Rewizyjna
  1. Urszula Figlarek - Przewodnicząca
  2. Stanisław Baranowski - Członek
  3. Małgorzata Hilla - Członkini